illustration

Miljø og grønn drift

Olav Thon Gruppen skal til en hver tid etterstrebe å ta hensyn til miljøutfordringer innen virksomheten, og samfunnet generelt. Konsernet har fokus på miljøeffektivitet, med styring av energi og avfall som sentrale områder.

Les mer

Olav Thon Stiftelsen

10.desember 2013 ble en historisk dag der Olav Thon opprettet Olav Thon Stiftelsen. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter, samt å dele ut midler til allmennyttige formål.

Les mer