illustration

Miljø

Olav Thon Gruppen skal til en hver tid etterstrebe å ta hensyn til miljøutfordringer innen eiendom, hotell- og restaurantbransjen spesielt, og samfunnet generelt. Konsernet har fokus på miljøeffektivitet, med styring av energi og avfall som sentrale områder.

Les mer

Sosialt ansvar

Pantelotteriet, som er etablert av Olav Thon Gruppen, bidrar til at flere panter flasker. Overskuddet fra lotteriet går til Røde Kors. Olav Thon Gruppen har flere kjernesaker vi engasjerer oss i og er stolte av.

Les mer