Olav Thon Gruppen har utarbeidet flere styrende dokumenter, som setter føringer for vårt arbeid med samfunnsansvar.

Gruppens policy for samfunnsansvar og miljø er utarbeidet for å ha klare standarder for arbeidet med miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Policyen har også klare retningslinjer for hvordan gruppen skal sikre kontinuitet i dette arbeidet.

Gruppens HMS-erklæring er et viktig kvalitetsstempel på vårt arbeid med samfunnsansvar, i tillegg til gruppens varslingsplakat.    

Leverandøroppfølging
Olav Thon Gruppen kjøper inn varer og tjenester for 3 – 4 milliarder kroner i året, og har et stort ansvar som innkjøper. Ansvarlige innkjøp er et stadig viktigere fokusområde, og konsernet etterstreber dette gjennom følgende tiltak:

  • En innkjøpspolicy, som stiller krav til ansvarlige innkjøp
  • Grundige standardvilkår, som stiller viktige krav til leverandørers og underleverandørers fokus på, og kontinuerlige arbeid med, menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og anti-korrupsjon.
  • En årlig evaluering av et utvalg av Olav Thon Gruppens leverandører, med vekt på deres arbeid med etikk og samfunnsansvar.