I mai 2013 knyttet Olav Thon Gruppen seg til FNs Global Compact, som er verdens største initiativ for samfunnsansvar.

Initiativet fungerer som et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med bærekraftig utvikling.


Olav Thon Gruppen ønsker som en del av Global Compact å bidra til oppnåelse av FNs agenda for 2030. Vi har derfor pekt ut de mest relevante av FNs bærekraftsmål som konsernet skal bidra til å oppnå.

Prosessen for utvelgelse av målene og forklaring av konsernets påvirkning på bærekraftsmålene kan du lese om i vår bærekraftsrapport, samt i dette dokumentet: FNs bærekraftsmål

Tilknytningen til FNs Global Compact betyr at konsernet støtter opp om Global Compacts ti prinsipper. Dette følges opp gjennom årlige mål og tiltak. Resultater synliggjøres i en årlig samfunnsansvarsrapport, som er basert på rammeverket til det globale rapporteringsinitiativet (GRI).

FNs Global Compacts 10 prinsipper

Menneskerettigheter

  • Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter,
  • og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. 

Standarder for arbeidslivet

  • Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  • sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  • sikre at barnearbeid reelt avskaffes,
  • og sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

  • Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  • ta initiativ til fremme av økt miljøansvar,
  • og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. 

Bekjempelse av korrupsjon

  • Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Olav Thon Gruppen sin støtte til FNs Global Compact (pdf, 150 Kb)