illustration

Thon Eiendom

Eiendommene i Olav Thon Gruppen forvaltes av eiendomsdivisjonen, Thon Eiendom, og består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom. Thon Eiendom er markedsledende i Norge innen eiendom med 96 kjøpesentre og ca. 500 næringseiendommer. I eiendomsdivisjonen inngår det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. 

Les mer

Thon Hotels 2015

I Thon Hotels skal det i tiden fremover satses på oppussing og oppgradering av eksisterende hoteller og åpning av nye hoteller. Kjeden skal fokusere på kundevennlige og tydelige hotellkonsepter, og digital utvikling av Thon Hotels skal fortsatt være et satsningsområde.

Les mer