Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, da en betydelig del av Olav Thon Gruppens eiendommer ble overført til selskapet. Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble notert på Oslo Børs i 1983, og har siden børsnoteringen gjennomgått en betydelig vekst.


Årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra 27 millioner kroner i 1983 til 2.240 millioner kroner pr 1. juli 2013.

Selskapet eier 126 eiendommer og 79 % av leieinntektene kommer fra kjøpesentre. Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som omfatter virksomheter og selskaper direkte eller indirekte eiet av Olav Thon. Olav Thon Eiendomsselskap ASA er Gruppens eneste børsnoterte selskap.