Prosjekter

Større bygge- og utviklingsprosjekter

Prosjekt   Status Segment  Areal utvidelse Areal totalt
Vestkanten Storsenter Bergen  Ferdigstilt 2012 Kjøpesenter 9 900 kvm 57 700 kvm
Amfi Moa Ålesund Ferdigstilt 2012 Kjøpesenter 5 700 kvm 56 700 kvm
Calmeyers gate 8b Oslo Ferdigstilt 2012 Bolig/handel 23 leiligheter 23 leiligheter
           
Amfi Sogningen Sogndal Under oppføring 2013 Kjøpesenter 4 500 kvm 19 700 kvm
Mart’n Senteret Elverum Under oppføring 2013 Kjøpesenter 6 800 kvm 20 000 kvm
Sørlandssenteret Kristiansand Under oppføring 2013 Kjøpesenter 33 300 kvm 98 700 kvm
Sartor Storsenter Fjell Under oppføring 2014 Kjøpesenter 2 800 kvm 23 600 kvm
Råholtsenteret Eidsvoll Under oppføring 2014 Kjøpesenter 10 000 kvm 14 500 kvm

Prosjekter hvor konsernets totale investering er minimum 50 millioner kroner.

Utvidelse og totalt areal viser utleibart areal (ekskl. parkering)

Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no