Næringseiendom

Eiendomsoversikt næringseiendom

Konsernets næringseiendommer hadde ved inngangen til 2013 et leieinntektsnivå på 465 millioner kroner.

Eiendommene hadde per 01.01.13 et samlet utleieareal på 285.000 kvadratmeter og omfatter ikke parkeringsareal.

Næringseiendom Kommune Type lokaler Utleieareal Leie 01.01.13
Munkedamsveien 45 (Vika Atrium) Oslo Kontor/hotell 36 000 93
Pilestredet 54/56 - Bislettgata 4/6/8 Oslo Kontor 25 000 49
Gardermoen Park Ullensaker Lager/kontor 39 200 40
Torggata 2/4/6 Oslo Kontor/handel 14 900 29
Karl Johans gate 25 (Tostrupgården) Oslo Kontor/handel 6 800 23
Sandviksveien 186 (Oslofjord) Bærum Hotell 18 700 18
Universitetsgata 22/24/26 Oslo Kontor/servering 10 700 18
Vitaminveien 11/Sandakerveien 109/111 Oslo Kontor/handel 9 200 17
Åsane Senter 51 *) Bergen Handel 12 500 17
Torggata 17b, 22, 23, 25 og 26/28 Oslo Kontor/handel 8 100 15
Industriveien 33 Bærum Kontor 10 600 13
Stortorvet 2 Oslo Kontor/handel 3 500 12
Dalsbergstien 19/Lille Bislett 20-28 Oslo Handel 3 700 11
Brugata 8, 10, 12, 14 Oslo Handel/kontor/bolig 5 600 11
Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) Oslo Handel/kontor 5 100 10
Torggata 7 Oslo Kontor/handel 5 800 9
Jongsåsveien 4/6 Bærum Kontor 7 700 8
Munchs gate 5 (Munch) Oslo Hotell 7 100 8
Lillehammer Strandpark Lillehammer Handel/kontor 5 600 7
Vitaminveien 6 Oslo Handel/kontor 6 300 6
Claude Monets allè 14-18 Bærum Handel 2 700 6
Pløens gate 4/Youngstorget 4 Oslo Kontor/handel 3 400 6
Calmeyers gate 8b Oslo Bolig 2 008 6
Grensen 9a Oslo Kontor/handel 2 000 5
Christian Michelsens gate 63/65 Oslo Kontor/handel/bolig 3 800 5
Karl Johans gate 1 Oslo Handel/kontor 2 000 5
Peder Claussøns gate 4 Oslo Bolig/handel 4 300 4
Torggata 9a Oslo Kontor/handel 1 600 4
Skibåsen 50 Kristiansand S Handel/kontor 5 300 3
Storgata 14/16/20 Ullensaker Kontor/handel 2 200 3
Osterhaus gate 9/11 Oslo Kontor/bolig 1 722 3
Bernt Ankers gate 6/Calmeyers gate 6 Oslo Kontor/handel 1 900 3
Hausmanns gate 31 Oslo Kontor/bolig 3 000 2
Elveveien 65, 71, 75-85 Bærum Kontor 1 600 2
Kristian IV's gate 12 Oslo Servering/kontor 1 500 2
Stenersgata 22-24 Oslo Handel 1 500 1
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker Kontor/bolig  1 000 1
Valkyriegate 9 Oslo Bolig  600 1
Arnljot Gellines vei 1 Oslo Kontor 500 1
Th. Petersons gate 7 Moss Parkering 0
Mortensrud Oslo Tomt  
Underlandsveien 6/8/10 Asker Tomt  
Vinterbro Ås Tomt  

 

*) Kjøpt i 2012
Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no