Revisors beretning

BDO AS har revidert årsregnskapet til Olav Thon Eiendomsselskap ASA
som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.

Last ned og les revisors beretning (pdf, 700 Kb).

Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no