Note 9

Eiendomsrelaterte kostnader

  2012 2011
Vedlikeholdskostnader 30 28
Fremmedytelser 12 9
Felleskostnader (viderebelastet leietakere) 501 496
Felleskostnader (utleiers andel) 40 35
Leiekostnader 21 19
Andre driftskostnader 57 81
Tap på fordringer 6 3
Lønnskostnader (se note 8) 17 14
Sum 685 685