Note 6

Andre eiendomsrelaterte inntekter

  2012 2011
Felleskostnader, viderebelastet leietaker 501 496
Sum 501 496