Note 4

Tilknyttede selskaper (TS)

Konsernets andel av resultat, eiendeler og gjeld i de tilknyttede selskapene er følgende:

2012 Forr.kontor Eierandel % Eiendeler Forpliktelser Balansef. verdi Driftsinnt. Årsresultat
               
Harald Kværner Eiendom AS Jessheim 34,1 % 441 261 180 28 11
Møre-Sentrene Moa Syd AS   Molde  39,7 % 206 66 140 12 6
Rådhusplassen 1 Kirkenes AS   Surnadal  25,0 % 0 0 0 0 0
HMV Voss Eigedom AS   Voss  20,0 % 16 8 8 1 1
Sørlandssenteret AS  Bergen  40,0 % 0 0 0 0 0
Sum     664 335 329 41 18

 

 

2011 Forr.kontor Eierandel % Eiendeler Forpliktelser Balansef. verdi Driftsinnt. Årsresultat
               
Harald Kværner Eiendom AS Jessheim 34,1 % 451 260 191 29 37
Møre-Sentrene Moa Syd AS   Molde  39,7 % 203 69 134 11 17
Rådhusplassen 1 Kirkenes AS   Surnadal  25,0 % 0 0 0 0 -0
HMV Voss Eigedom AS   Voss  20,0 % 15 8 8 1 0
Sørlandssenteret AS  Bergen  40,0 % 0 0 0 0 0
Sum     670 337 333 41 54