Note 28

Resultat pr. aksje

Basis resultat og gjennomsnittlig antall utestående aksjer for beregning av resultat pr. aksje og utvannet resultat per aksje er som følger:

 

  2012 2011
Utstedte ordinære aksjer per 01.01. 10 644 532 10 644 532
Aksjeemisjon 0 0
Utstedte ordinære aksjer pr 31.12. 10 644 532 10 644 532
Periodens resultat tilordnet aksjonærene 1 119 738
Resultat pr aksje (I hele kroner) 105,12 69,35