Note 25

Avsetninger og rettslige krav

Det er ikke foretatt avsetninger for rettslige krav pr 31.12.2012.  Konsernet er heller ikke involvert i tvister eller pågående rettssaker som kan resultere i slike krav.