Note 13

Finanskostnader

  2012 2011
Rentekostnader 669 661
Finanskostnader 9 7
Sum 678 668