Note 11

Administrasjonskostnader

  2012 2011
Administrasjonshonorarer 59 57
Leiekostnader 2 3
Andre driftskostnader 12 5
Lønnskostnader (se note 8) 39 36
Sum 112 101