Note 10

Andre driftskostnader

  2012 2011
Vedlikeholdskostnader 1 1
Felleskostnader forvaltede eiendommer 304 315
Leiekostnader 2 2
Varekostnader 4 4
Andre driftskostnader 15 8
Lønnskostnader (se note 8) 37 35
Sum 363 365