Egenkapital

Oppstilling over endringer i egenkapital (konsern)

Tilordnet aksjonærer i morselskapet
Olav Thon Eiendomsselskap  (beløp i mill. kr.) Note Aksje-
kapital
Overkurs
fond
Opptjent
egenkapital
Ikke-
kontrollerende
eierinteresser
Sum
Egenkapital pr. 31.12.2010             106             318           9045                      186          9 656
Totalresultat 738                        31          1 769
Utbytte              -106                        -                -106
Oppkjøp i andre selskaper 5               -63                        -49               -111
Egenkapital pr. 31.12.2011             106             318           9 614                      169          10 208
Totalresultat             1 119                        99             1 218
Reversering av tidligere innregnet utsatt skatt 26 255 255
Utbytte            -106                        -              -106
Oppkjøp i andre selskaper 5              -17                       -648              -23
Egenkapital pr. 31.12.2012             106             318           10 865                      262         11 552
Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no