Om Olav Thon Eiendomsselskap

Historikk

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, da en betydelig del av Olav Thon Gruppens eiendommer ble overført til selskapet. Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble notert på Oslo Børs i 1983, og har deretter gjennomgått en betydelig vekst.

Årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra 27 millioner kroner i 1983 til 2.150 millioner kroner ved inngangen til 2013.

Siden børsnoteringen er selskapets børsverdi økt fra 200 millioner kroner til 9,5 milliarder kroner ved utgangen av 2012.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som omfatter virksomheter og selskaper majoritetseiet av Olav Thon.

Olav Thon Gruppen er Norges ledende eiendomsaktør innen forretningsområdene eiendom, kjøpesenter og hotelldrift.

Hovedstrategi

Selskapets strategi er å erverve, utvikle og eie eiendommer med sentral beliggenhet.

Selskapet skal oppnå høyest mulig verdiskaping ved å fokusere på effektiv drift og videreutvikling av eiendomsporteføljen. Kombinasjonen av høy løpende driftsavkastning på eiendommene og verdiskaping som følge av aktiv videreutvikling av eiendomsporteføljen, forventes å bidra til maksimal verdistigning både i et kort- og langsiktig perspektiv.

Forretningsmessig mål

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå maksimal vekst i egenkapital pr. aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Styre og administrasjon

Olav Thon, styrets formann
Kristian Leer-Salvesen, styremedlem
Sissel Berdal Haga, styremedlem
Stig O. Jacobsen, styremedlem
Elin Ørjasæter, styremedlem

Dag Tangevald-Jensen, administrerende direktør

Selskapet har ikke egen administrasjon, men en driftsavtale med Thon Holding AS som sikrer at selskapet til enhver tid trekker på Olav Thon Gruppens ressurser.

 

Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no