Styret

OLAV THON, STYREFORMANN

Olav Thon er grunnlegger av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og har vært styrets leder siden etableringen av selskapet i 1982.

Thon (født 1923) eier og driver en omfattende næringsvirksomhet innen fast eiendom, varehandel, industrivirksomhet og hotell- og restaurantvirksomhet, samlet betegnet som Olav Thon Gruppen.

Thon innehar en rekke styreverv tilknyttet egen næringsvirksomhet, han er blant annet styreleder i Thon Holding AS, Norsk Underholdningsspill AS og Thon Hotels AS. Dessuten er han styremedlem i Amfi Drift AS, Amfi Eiendom AS, Unger fabrikker AS og Angvik Eiendomsinvestor AS.

Per 31.12.12 eide Olav Thon gjennom sitt heleide selskap Thon Gruppen AS 71,9 % av aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, og er dermed selskapets største aksjonær. Thon hadde ingen opsjoner i selskapet per 31.12.12.

 


KRISTIAN LEER-SALVESEN

Styremedlem siden 2003.

Leer-Salvesen (født 1952) er utdannet siviløkonom fra NHH og MBA fra University of California, Berkeley, samt cand.mag fra Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring fra bank- og finansieringsvirksomhet, samt megling av næringseiendommer. Han etablerte sammen med annen part næringsmeglingsselskapet Akershus Eiendom AS.

Leer-Salvesen har flere styreverv, han er blant annet styreleder i Kleer AS og Berlin Property Invest AS. Han er også styremedlem i Amfi Drift AS og Amfi Eiendom AS. Han har siden 2006 drevet med eiendomsutvikling i Berlin gjennom Frigg Immobilien GmbH.

Per 31.12.12 eide Kristian Leer- Salvesen og nærstående ingen aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

 


SISSEL BERDAL HAGA

Styremedlem siden 2010.

Berdal Haga (født 1940) er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Berdal Haga var frem til 2010 dommer i Oslo byrett/Oslo tingrett, hun har også vært konstituert dommer i Eidsivating/Borgarting lagmannsrett. I perioden 1991 til 2010 var hun dessuten leder av Klagenemden for Verdipapirsentralen.

Berdal Haga har også vært saksbehandler og senere byråsjef i Justisdepartementet samt dommerfullmektig i Drammen og i Oslo. Berdal Haga er også styremedlem i Amfi Drift AS og Amfi Eiendom AS.

Per 31.12.12 eide Sissel Berdal Haga og nærstående 2.200 aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

 

 


STIG O. JACOBSEN

Styremedlem siden 2005.

Jacobsen (født 1955) har handelsutdannelse fra blant annet Varehandelens Høyskole. Han har siden begynnelsen av 1980-tallet vært medeier og leder i Berg Jacobsen Gruppen i Molde, hvor kjernevirksomheten er dagligvarehandel og eiendom. Han har også vært eier og styreleder i kjøpesenterselskapet Møresentrene AS i 20 år.

I dag har Jacobsen har en rekke styreverv tilknyttet egen næringsvirksomhet, blant annet som styreleder i Angvik Gruppen AS, Berg Jacobsen AS og Brødrene Ekornes Eiendom AS. Han har i en årrekke hatt flere tillitsverv, blant annet som styremedlem i bank og medlem av styret i Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Per 31.12.12 eide Stig O. Jacobsen og nærstående ingen aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

 


ELIN ØRJASÆTER

Styremedlem siden 2012.

Ørjasæter (født 1962) er Cand. Philol. fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i økonomisk geografi og storfag i sosialøkonomi. Ørjasæter er førstelektor på Markedshøyskolen, forfatter, foredragsholder og aktiv blogg-kommentator. Hun har tidligere vært forhandler i fagforening, personaldirektør, informasjonssjef og bedriftsrådgiver innen lederutvikling og executive search.

Per 31.12.12 eide Elin Ørjasæter og nærstående ingen aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

 

 

 


DAG TANGEVALD-JENSEN

Administrerende direktør siden 2000.

Tangevald-Jensen (født 1960) er blant annet utdannet civiløkonom fra Copenhagen Business School. Han har vært ansatt i ulike ledende stillinger i Olav Thon Gruppen siden 1990 og siden 1992 i konsernledelsen.

Tangvald-Jensen innehar en rekke tillits- og styreverv, blant annet er han styremedlem i Handelsbanken Norge.

Per 31.12.12 eide Dag Tangvald-Jensen og nærstående ingen aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no