Her følger halvårs - og årsrapporter for Olav Thon Gruppen, Thon Holding AS og Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Olav Thon Gruppen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

   Thon Holding AS

    2021

    2020

    2019

    2018

    2017

    2016

    2015

    2014

    2013

    2012

    2011

     Olav Thon Eiendomsselskap ASA

     www.olt.no/investor/Rapporter

     2021

     2020

     2019

     2018

     2017

     2016

     2015

     2014

     2013

     2012

     2011