PDF versjon av Olav Thon Gruppen halvårsrapport 2021 finner du her: