PDF versjon av Olav Thon Gruppen halvårsrapport 2020 finner du her: