Alle beløp er oppgitt i millioner kroner. 

Navn Lånebeløp Emisjon Forfall Rente Tilrettelegger Låneavtale Nordic ABM