Alle beløp er oppgitt i millioner kroner. 

Navn Lånebeløp Emisjon Forfall Rente Tilrettelegger Låneavtale Nordic ABM
0,35% CERT 74 191021 600 06.08.21 19.10.21 0,32% DNB

NO0011068918