Olav Thon har opp gjennom årene opprettet flere stiftelser som på hver sin måte ivaretar områder han har særskilt interesse og omtanke for.

olavthonstiftelser.no

Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark ble opprettet i 2008 for å kunne sikre muligheten til å utvikle Vassfaret Bjørnepark til å bli en frodig opplevelsespark, hvor barn og unge kan bli bedre kjent med grunnelementene i den norske naturen og møte et mangfold av rovdyr, husdyr og kosedyr. www.bjorneparken.no

 

Pantelotteriet - hjelp til medmennesker og miljø

Med omtanke både for miljøsaken og veldedig arbeid, lanserte Olav Thon personlig ideen om et lotteri der innsatsen var brukte flasker og bokser. Resultatet ble Pantelotteriet, som så langt har sørget for over 70 millioner kroner i støtte til Røde Kors.

Som det friluftsmennesket Olav Thon er, har han gjennom hele livet vært opptatt av natur og miljø. Å finne gode tiltak som kunne bidra til at flere panter brukte drikkevarebokser og flasker, var derfor en av motivasjonsfaktorene bak ideen om et lotteri på panteautomatene.

Pantelotteriet drives av Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av Røde Kors og Olav Thon Gruppen. Formålsandelen går uavkortet til Røde Kors’ virksomhet, både lokalt og internasjonalt. For eksempel får de lokale Røde Kors-foreningene støtte til aktiviteter som hjelpekorps, besøkstjeneste, tiltak for barn og unge i utsatte livssituasjoner eller arbeid for hjemløse.

 


En inkluderende arbeidsplass

 

Olav Thon Gruppen og Thon Hotels har inngått et samarbeid med NAV - bydel Alna og Bjerke, der flere av hotellene våre tilbyr praksisplasser til mennesker som sliter med å få seg en arbeidsplass. Samarbeidet har som mål å bidra til at arbeidslystne personer med innvandrerbakgrunn får økt innpass i det ordinære arbeidslivet.

Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon for alle parter; kandidatene får arbeidstrening og et nettverk, mens hotellene knytter til seg ressurser som kan gå raskt inn i jobb, til tross for noe svake norskkunnskaper.

 

I 2013 fikk 13 mennesker tilbud om praksisplasser i Thon Hotels gjennom dette samarbeidet.

 

 

Kjøpesentrene fostrer unge entreprenører

Seks av kjøpesentrene våre samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE), som er en halvoffentlig organisasjon som inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Ungt entreprenørskap har som hovedmål å fremme samarbeid mellom skole og næringsliv, noe Olav Thon Gruppen sine kjøpesentre bidrar med ved deltakelse i følgende aktiviteter:

  • Deltakelse i gründer idol-konkurranser lokalt
  • Senterledere fungerer som mentorer for elev og ungdomsbedrifter og deltar som dommere ved fylkeskonkurranser/NM
  • Deltagelse i UE Oslo og Akershus på gjennomføring av programmer ute i skolene og på kjøpesentrene.
  • Som salgskanal for Ungdomsbedrifter.