PDF versjon av Olav Thon Gruppen H1 2019 finner du her: