illustration

Thon Hotels 2016

Thon Hotels renoveringsprosjekt gir resultater. Flere hotell har i løpet av 2016 etablert seg i markedet og responsen er unisont positivt. Eksisterende gjester og nye gjester gleder seg over denne oppgraderingen av hotellporteføljen som nå finner sted.

Designteamet består av Sissel Berdal Haga og Trond Ramsøskar. De har jobbet videre med suksessen vi har opplevd med Thon Hotel Rosenkrantz i Oslo og i Bergen.

RENOVERING

Det er gjennomført omfattende renovering av et betydelig antall hoteller de seneste årene. I 2016 sto ytterligere 7 hotell ferdig renovert, og i 2017 vil det bli renoveringsoppstart av blant annet Thon Hotell Europa og Thon Hotel Orion i Bergen.

I 2017 ferdigstilles 9 nye hotell. Olav Thon Gruppen vil i løpet av 2017 ha investert i overkant av 1,3 milliarder i oppgradering av hotelleiendommer, og vil få et av landets absolutt mest oppgraderte hotellportefølje.

HOTELLER

Per 31.12.2016 hadde Thon Hotels 69 hoteller i Norge, ett i Sverige og ett i Nederland. I Brussel er Thon Hotels en stor aktør med fem hoteller og tre leilighetskomplekser. Thon Hotels har til sammen over 1.500 rom i Europas hovedstad. I Norge har Thon Hotels en markedsandel på 12,7 prosent og er den tredje største hotellkjeden. Med en romandel på 21,3 prosent er Thon Hotels en dominerende aktør i Oslo.

DIGITALSATSNING

Thon Hotels jobber aktivt på den digitale arenaen for å kunne tilby gjestene en digital løsning som bidrar til økt hotellopplevelse og gleden av å bo på hotell. For å sikre god tilgang til internett har det blitt iverksatt et betydelig arbeid i å oppgradere WiFi kapasitet og nett-tilgang på samtlige hotell.

MATOPPLEVELSE

Thon Hotels har arbeidet målrettet med matkonseptet for å sikre at våre gjester får oppleve matglede med blant annet verdens beste lunsj satt sammen av verdensmester i kokkekunst, Ørjan Johannessen. Et utvalg av Thon hotellene tilbyr yrkesreisene kveldsmatbuffet inkludert i prisen. Dette konseptet er svært godt mottatt av våre gjester og utvikles videre.

GLOBAL HOTEL ALLIANCE

Thon Hotels samarbeider med GHA, som består av 35 hotellkjeder med mer enn 550 hoteller spredd rundt i 76 land. Med sine 8,5 millioner felles lojalitetsmedlemmer er GHA en viktig  Global salgs-, markeds- og distribusjonsplattform for Thon Hotels. Blant de nordiske hotellkjedene er det også et tett salgs- og markedssamarbeid med First Hotels og GLO Hotels i Finland, noe som gir hotellkjedene en samlet nordisk dekning på mer enn 120 hoteller. 

MILJØANSVAR

Thon Hotels har siden 2007 prioritert miljøarbeidet og jobbet systematisk med å miljøsertifisere hotellene som Miljøfyrtårn.  Ved utgangen av 2016 er alle kjedens hoteller i Norge sertifisert som Miljøfyrtårn, i tillegg til Thon Hotels’ hovedkontor. Hoteller som har kommet til i den senere tiden er allerede i gang med å bli sertifisert.  Når et hotell blir sertifisert som Miljøfyrtårn må man oppfylle en rekke krav og igangsette tiltak innen flere områder:

  • Energiøkonomisering
  • Reduksjon av  avfall og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Innkjøpsfokus  på  miljøvennlige produkter
  • Fokus på tiltak for bedre arbeidsmiljø
  • Økologisk mattilbud

Det norske hotellmarkedet 2016

Det norske hotellmarkedet har hatt en vekst på 4,6 % i antall overnattinger i 2016. Utenlandsmarkedet har sterkest fremgang med hele 10,2 %. Svak krone og et urolig Europa bidrar til at veksten av utenlands- turister fortsetter fra året før.

Gjennomsnittsbelegget økte med 0,8 prosentpoeng til 53,7 %, med en vekst i antall tilgjengelige rom på 1,0 %.
Gjennomsnittlig rompris økte med 0,7 % til 903 kroner.

Nøkkeltallet RevPAR (Revenue Per Available Room) for de norske hotellene økte dermed med 2,2% til 492 kroner.
Kilde: SSB data 2016

Thon Hotels er en dominerende aktør i storbyregionene Oslo og Bergen. I til- legg til hotellene i Norge har Thon Hotels ca. 1.750 rom utenfor Norge, fordelt  på 5 hoteller og 2 appartementshoteller i Brussel, ett i Rotterdam og ett i Sverige.

Konsernets omsetning i hotellområdet (inkl. internt salg) var 3.397 millioner kroner (3.351). I omsetningstallene inngår også driftsinntekter fra frittstående serverings- steder med 158,1 (147,8) millioner kroner. Totalt sett hadde Thon Hotels i 2016 et driftsresultat på nivå med foregående år.

Det ble tilført ca. 1.200 nye rom i det norske hotellmarkedet i 2016. Dette tilsvarer en kapasitetsvekst på 1,6 % mot 2,6 % vekst i 2015.

HOTELLMARKEDET I OSLO-OMRÅDET (OSLO OG AKERSHUS)

I Oslo-området fortsetter antall overnattinger å øke med 4,6 % etter en sterk vekst på hele 9,5 % i 2015, mens hotellkapasiteten økte med ytterligere 5,2 % (ca. 615 rom). Gjennomsnittsbelegget falt med 0,5 prosentpoeng til 68,8 %, og romprisene økte med 0,8 % til 964 kroner. RevPAR for Oslo-hotellene holdt seg stabil, men losjiomsetningen økte med 5,5 %.

HOTELLOMRÅDET I KONSERNET

Thon Hotels er en landsdekkende hotell- kjede med ca. 10.000 rom fordelt på 69 hoteller i Norge. 55 av hotellene drives av konsernet, mens 14 opereres av eksterne franchisetakere.  Hotellporteføljen består i hovedsak av sentralt beliggende byhoteller

THON HOTELS NORGE

I 2016, hensyntatt rom ute av produksjon i forbindelse med oppussing/renovering av hotell, var gjennomsnittsbelegget 59,1 %, en  økning  fra  2015 på  3,3% . Gjennomsnittlig rompris økte til kr 872 opp 2,3 %. RevPAR økte dermed med 5,7 % til kr 516 (487). 

THON HOTELS UTLAND

Hotellvirksomheten i Brussel og Rotterdam hadde en omsetningsnedgang på 11 %, som gjenspeiler nedgangen generelt i Brussel etter terrorangrepet i mars 2016.Hensyntatt rom ute av produksjon i forbindelse med oppussing/renovering av hotell gikk gjennomsnittsbelegget fra på 64,6 % til 54,9 % i 2016.

SERVERINGSVIRKSOMHET

Konsernet eier og driver 7 serveringssteder utenom hotellene. Samlet omsetning i 2016 var 158,1 millioner kroner (147,8). Restaurantdriften har hatt en stabil utvikling de seneste årene.

Thon Hotels har satset stort på matopplevelser og Thon Hotel Lofoten vant prisen for Norges beste frokost høsten 2016, kåret av Twinings of London.