Øvrige virksomheter

Norsk pantelotteri AS (60%)

Selskapets aktivitet er drift av Pantelotteriet, som er tilgjengelig på over 2.000 panteautomater i dagligvare­forretninger. Selskapet eies i fellesskap av Olav Thon Gruppen og Røde Kors, og overskuddsmottaker er Røde Kors.

Conrad Langaard AS

Conrad Langaard AS selger og distribuerer ulike tobakksvarer. I 2014 var omsetningen 84 millioner kroner og selskapet sysselsatte 19 årsverk.

Time Park AS

Time Park er Norges raskest voksende private parkeringsselskap, med over 40.000 parkeringsplasser. Selskapenes omsetning i 2014 var 156 millioner kroner og sysselsatte de 26 årsverk.

Unger fabrikker AS

Unger Fabrikker AS er en kjemisk industri­bedrift i Fredrikstad som produserer og -selger innsatsvarer til såpe- og kosmetikkindustrien.  Bedriften hadde i 2014 en omsetning på 468 millioner kroner. Bedriften sysselsatte 98 årsverk.

Follo fjernvarme AS

Selskapets virksomhet er produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme. Selskapet omsatte i 2014 for 32 millioner kroner og sysselsatte 4 årsverk.

Rygge sivile lufthavn AS (40%)

Rygge Sivile Lufthavn AS driver den sivile lufthavnen Moss Lufthavn Rygge. Moss Lufthavn Rygge har etablert seg som en stor og effektiv regional lufthavn. I 2014 hadde selskapet samlede driftsinntekter på 297 millioner kroner og sysselsatte 9 årsverk.