Her følger halvårs - og årsrapporter for Olav Thon Gruppen, Thon Holding AS og Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Olav Thon Gruppen

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Thon Holding AS

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

www.olt.no/investor/Rapporter

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011