Alle beløp er oppgitt i millioner kroner. 

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale
1,25 % CERT 185 040219 03.08.18 04.02.19 300 1,25% Handelsbanken Capital Markets

NO0010830094

THOL65 PRO

1,21 % CERT 364 010219 02.02.18 01.02.19 400 1,21% DNB Bank Markets

NO0010815558

THOL64 PRO