Alle beløp er oppgitt i millioner kroner. 

Navn Lånebeløp Emisjon Forfall Rente Tilrettelegger Låneavtale Nordic ABM
1,61% CERT 182 050819 300 04.02.19 05.08.19 1,61% Handelsbanken Capital Markets

NO0010842644

THOL66 PRO