Alle beløp er oppgitt i millioner kroner. 

Navn Lånebeløp Emisjon Forfall Rente Tilrettelegger Låneavtale Nordic ABM
0,48% CERT 75 190721 450 05.05.21 19.07.21 0,48% Nordea

NO0010996515

0,60% CERT 120 200821 200 22.04.21 20.08.21 0,60% DNB

NO0010985625

THOL68 PRO