Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn

Emisjon

Forfall

Beløp

Rente

Tilrettelegger

2,86 % 2017/2027 01.11.17 01.11.27 700 2,86 % Danske Bank Markets

Låneavtale

Lånebeskrivelse

Nordic ABM THOL63 PRO

FRN 2017/2020 22.05.17 31.08.20 500 FRN* DNB Markets - SEB

Låneavtale

Lånebeskrivelse

THOL61 PRO

FRN 2017/2022 21.04.17 21.04.22 1100 FRN* DNB Markets - SEB - Handelsbanken

Låneavtale

Tilleggsavtale

Lånebeskrivelse

THOL59 PRO

FRN 2017/2024 21.04.17 22.04.24 650 FRN* DNB Markets - SEB - Nordea - Danske Bank

Låneavtale

Lånebeskrivelse

Tilleggsavtale

THOL60 PRO

FRN 2016/2020 23.06.16 23.06.20 700 FRN* DNB Markets - SEB

Låneavtale

Lånebeskrivelse

Nordic ABM
THOL52 

1,94 % 2015/2020 17.03.15 17.03.20 350 1,94 %

Handelsbanken Capital Markets,
Swedbank Norge

Låneavtale

Lånebeskrivelse

Nordic ABM
THOL42 PRO

FRN 2015/2020 17.03.15 17.03.20 200 FRN* Handelsbanken Capital Markets,
Swedbank Norge

Låneavtale

Lånebeskrivelse

Nordic ABM THOL41 PRO 

*) 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering